Prelucrarea datelor cu caracter personal

Politică de ConfidenÈ›ialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Considerăm asigurarea dreptului la protecÈ›ia datelor cu caracter personal ca un angajament fundamental Elite Mariaj, prin urmare vom dedica toate resursele È™i eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecÈ›ia datelor” sau “GDPR”), precum È™i cu orice altă legislaÈ›ie aplicabilă pe teritoriul Romaniei. Întrucât unul dintre principiile esenÈ›iale ale acestui cadrul legal îl reprezintă transparenÈ›a, am pregătit aceast document prin care dorim să vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm È™i protejăm datele dvs cu caracter personal atunci când interacÈ›ionaÈ›i cu noi în legătură cu produsele È™i serviciile noastre.

Ne rezervăm dreptul de a actualiza È™i modifica periodic această Politică de ConfidenÈ›ialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerinÈ›elor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afiÈ™a pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de ConfidenÈ›ialitate, motiv pentru care va rugam sa verificati periodic continutul acestei Politici de Confidentialitate.

Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm

În general, colectăm datele dvs. cu caracter personal direct de la dumneavoastră, astfel încât aveÈ›i controlul asupra tipului de informaÈ›ie pe care ne-o oferiÈ›i. Cu titlul de exemplu, primim informaÈ›ii de la dvs. astfel:

Când faceÈ›i o programare pe Elite Mariaj, ne transmiteÈ›i: adresa de e-mail, telefon, numele È™i prenumele;

Putem, de asemenea, să colectăm È™i să prelucrăm ulterior anumite informaÈ›ii cu privire la comportamentul dvs în timpul vizitării site-ului nostru web, pentru a vă personaliza experienÈ›a online È™i a vă pune la dispoziÈ›ie oferte adaptate profilului dvs. Vă invităm să aflaÈ›i mai multe detalii în acest sens prin consultarea secÈ›iunii privitoare la scopurile prelucrării de mai jos.

Pe site-ul nostru web putem stoca și colecta informații in cookie-uri și tehnologii similare, conform Politicii de cookie-uri.

Nu colectăm È™i nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecÈ›ia datelor în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit varsta de 16 ani.

Care sunt scopurile și temeiurile prelucrării

Vom utiliza datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri:

Pentru prestarea serviciilor Elite Mariaj în beneficiul dvs.

Acest scop general poate include, după caz, următoarele:

 • Prelucrarea comenzilor, inclusiv preluarea, validarea, expedierea È™i facturarea acestora;
 • Solutionarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă, la bunurile sau serviciile achiziÈ›ionate;
 • Returnarea produselor conform prevederilor legale;
 • Asigurarea serviciilor de suport, inclusiv oferirea de răspunsuri la întrebările dvs cu privire la comenzile dvs sau la bunurile È™i serviciile Elite Mariaj.

Prelucrarea datelor dvs. pentru aceste scopuri este în cele mai multe cazuri necesară pentru încheierea È™i executarea unui contract între Elite Mariaj È™i dvs. De asemenea, anumite prelucrări subsumate acestor scopuri sunt impuse de legislaÈ›ia aplicabilă, inclusiv legislaÈ›ia fiscală È™i contabilă.

Pentru îmbunătățirea serviciilor noastre

Ne dorim în permanență să vă oferim cea mai bună experiență de cumpărare online. Pentru aceasta, putem colecta È™i utiliza anumite informaÈ›ii în legătură cu comportamentul dvs. de Cumpărăror, vă putem invita să completaÈ›i chestionare de satisfacÈ›ie subsecvent finalizării unei comenzi sau putem desfășura, direct sau cu ajutorul unor parteneri, studii È™i cercetări de piață.

Ne întemeiem aceste activități pe interesul nostru legitim de a desfășura activități comerciale, având întotdeauna grijă ca drepturile È™i libertățile dvs. fundamentale să nu fie afectate.

Pentru apărarea intereselor noastre legitime

Pot exista situaÈ›ii în care vom folosi sau transmite informaÈ›ii pentru a ne proteja drepturile È™i activitatea comercială. Acestea pot include:

 • Măsuri de protecÈ›ie a site-ului web È™i a utilizatorilor platformei Elite Mariaj față de atacuri cibernetice:
 • Măsuri de prevenire È™i detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informaÈ›ii către autoritățile publice competente;
 • Măsuri de gestionare a diverselor altor riscuri.

Temeiul general al acestor tipuri de prelucrări este interesul nostru legitim de a ne apăra activitatea comercială, fiind înÈ›eles că ne asigurăm că toate măsurile pe care le luăm garantează un echilibru între interesele noastre È™i drepturile È™i libertățile dvs. fundamentale.

De asemenea, în anumite cazuri ne întemeiem prelucrarea pe dispoziÈ›ii legale  cum ar fi obligaÈ›ia de a asigura paza bunurilor È™i valorilor prevăzută de legislatia aplicabila in aceasta materie.

Cât timp păstrăm datele dvs. cu caracter personal

Ca regulă generală, vom stoca datele dvs. cu caracter personal cât timp sunteti un client sau un potential client Elite Mariaj. PuteÈ›i să ne solicitaÈ›i oricând È™tergerea anumitor informaÈ›ii È™i vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informaÈ›ii, în situaÈ›iile în care legislaÈ›ia aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

Cui transmitem datele dvs. cu caracter personal

După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dvs. următoarelor categorii de destinatari:

 • furnizorilor de servicii de curierat;
 • furnizorilor de servicii de plată/bancare;
 • furnizorilor de servicii de marketing / telemarketing;
 • furnizorilor de servicii de cercetare de piață;
 • societăților de asigurare;
 • furnizorilor de servicii IT;
 • altor societăți cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a bunurilor si serviciilor noastre.

În cazul în care ne revine o obligaÈ›ie legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.

Ne asigurăm că accesul la datele dvs. de către terÈ›ii persoane juridice de drept privat se realizeaza în conformitate cu prevederile legale privind protecÈ›ia datelor si confidenÈ›ialitatea informaÈ›iilor, în baza unor contracte încheiate cu aceÈ™tia.

În ce țări transferăm datele dvs. cu caracter personal

În prezent, stocăm È™i prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pe teritoriul României.

Cu toate acestea, este posibil să transferăm anumite date ale dvs. cu caracter personal unor entități localizate în Uniunea Europeană sau în afara Uniunii, inclusiv în țări cărora Comisia Europeană nu le-a recunoscut un nivel adecvat de protecÈ›ie a datelor cu caracter personal.

Vom lua întotdeauna măsuri pentru a ne asigura că orice transfer internaÈ›ional de date cu caracter personal este gestionat cu atenÈ›ie cu scopul de a vă proteja drepturile È™i interesele. Transferurile către furnizorii de servicii È™i alte părÈ›i terÈ›e vor fi întotdeauna protejate prin angajamente contractuale È™i, după caz, prin alte garanÈ›ii, cum ar fi clauzele contractuale standard emise de Comisia Europeană sau schemele de certificare, precum Scutul de confidenÈ›ialitate pentru protecÈ›ia datelor cu caracter personal transferate din interiorul UE către Statele Unite ale Americii.

Ne puteÈ›i contacta oricând, folosind detaliile de contact expuse mai sus, pentru a afla mai multe informaÈ›ii despre țările în care transferăm datele dvs., perecum È™i garanÈ›iile pe care le-am pus în aplicare cu privire la aceste transferuri.

Cum protejăm securitatea datelor dvs. cu caracter personal

Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei.

Transmisia datelor dvs. cu caracter personal se face folosind algoritmi de criptare de ultimă generaÈ›ie si le stocam pe servere securizate, asigurând in acelasi timp redundanÈ›a datelor.

În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal, vă atragem atenÅ£ia că transmiterea informaÅ£iilor prin Internet, în general, sau prin intermediul altor reÅ£ele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute ÅŸi utilizate de către terÅ£e părÅ£i neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

Ce drepturi aveți

Regulamentul general privind protecÈ›ia datelor vă recunoaÈ™te o serie drepturi în legătură cu datele dvs. cu caracter personal. PuteÈ›i solicita accesul la datele dvs., corectarea oricăror greÈ™eli din fiÈ™ierele noastre È™i/sau vă puteÈ›i opune la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. De asemenea, vă puteÈ›i exercita dreptul de a vă plânge autorității de supraveghere competente sau de a vă adresa justiÈ›iei. După caz, puteÈ›i beneficia È™i de dreptul de a solicita È™tergerea datelor dvs. cu caracter personal, dreptul la restricÈ›ionarea prelucrării datelor dvs. È™i dreptul la portabilitatea datelor.

Identitate. Luăm în serios confidenÈ›ialitatea tuturor înregistrărilor care conÈ›in date cu caracter personal. Din acest motiv, va rugam sa ne transmiteti cererile dvs. cu privire la astfel de înregistrări folosind adresa de e-mail aferenta contului Elite Mariaj. In caz contrar, ne rezervăm dreptul de a vă verifica identitatea prin solicitarea de informatii suplimentare care au ca scop confirmarea identitatii dvs.

Onorarii. Nu vom solicita o taxă pentru a vă exercita vreun drept în ceea ce priveÈ™te datele dvs. cu caracter personal, cu excepÈ›ia cazului în care solicitarea dvs. de acces la informaÈ›ii este nefondată, respectiv repetitivă sau excesivă, caz în care vom percepe o sumă rezonabilă în asemenea circumstanÈ›e.  Vă vom informa despre orice onorarii aplicate înainte de a vă soluÈ›iona cererea.

Durata de răspuns. Ne propunem să răspundem la orice solicitări valide în termen de maximum o lună, cu excepÈ›ia cazului în care acest lucru este deosebit de complicat sau dacă aÈ›i făcut mai multe solicitări, caz în care urmează să răspundem în termen de maximum doua luni. Vă vom anunÈ›a dacă vom avea nevoie de mai mult de o lună. S-ar putea să vă întrebăm dacă puteÈ›i să ne spuneÈ›i exact ce doriÈ›i să primiÈ›i sau ce anume vă îngrijorează. Acest lucru ne va ajuta să acÈ›ionăm mai repede si sa scurtam timpul de raspuns la solicitarea dvs.

Drepturile terÈ›elor părÈ›i. Nu trebuie să respectăm o cerere în cazul în care ar afecta în mod negativ drepturile È™i libertățile altor persoane vizate.

Reamintim faptul ca puteti contacta in orice moment Responsabilul Elite Mariaj cu protecția datelor prin transmiterea solicitarii dvs prin e-mail la adresa: elitemariaj@gmail.com.

Aboneaza-te la NEWSLETTER

Completeaza adresa ta de e-mail:
Prin abonarea la newsletter esti de acord cu politica noastra de confidentialitate.